نمایش سهم «خانواده» من از یارانه انرژی در ایران

با انرژی‌یار همراه شو ...

سلام رفیق 👋

در حال حاضر، ماهیانه چند لیتر بنزین مصرف می‌کنی؟


  لطفا منتظر بمانید ...

وضعیت شما با اجرای طرحرفیق! بعد از اجرای این طرح، ماهیانه، اینقدر گیرتون میاد ...


بعد از اجرای این طرح، شما مرام میذاری و ماهیانه به فقرا به طور مستقیم و بدون دخالت دولت اینقدر کمک می کنی


اگه بعد اجرای این طرح، همه افراد مصرف بنزینشون رو مثل شما تغییر بدن، میشه تو یه سال، این تعداد خونه برای هموطنان سیل زده ساخت.وضعیت فعلی شمادر حال حاضر، خانواده شما ماهانه اینقدر بیشتر از سهم خودش یارانه بنزین می گیره!


در حال حاضر، خانواده شما ماهانه اینقدر کمتر از سهم خودش یارانه بنزین می گیره!

منو